Oudergeleding GMR

Vertegenwoordiging oudergeleding GMR

 • Servicebureau Leerrijk
 • Kaatsheuvel
 • Parttime
 • VOOR LEERRIJK

De GMR zoekt vertegenwoordiging voor de oudergeleding

Wil jij de belangen van kinderen, ouders en personeel behartigen? Dan is een plaats in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Stichting Leerrijk iets voor jou!

Wat doet de GMR?

 • De GMR van Leerrijk is een kritisch, proactief en goed geïnformeerd orgaan. De GMR behartigt de belangen van personeel, kinderen en ouders en is medeverantwoordelijk voor het scheppen van voorwaarden voor goed onderwijs binnen Leerrijk.
 • Eén maal per maand vergadert de hele GMR, tussendoor is frequent contact tussen de GMR-leden onderling, met de achterban en het College van Bestuur. Op deze manier kunnen we over de diverse beleidsstukken een weloverwogen beslissing nemen.
 • Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de specifieke expertise van de leden. Zo is er bijvoorbeeld een aparte financiële commissie die de financiële stukken eerst uitvoerig bespreekt met de controller en de bestuurder voordat de terugkoppeling plaats vindt in de voltallige GMR.

  Voor de vertegenwoordiging van oudergeleding zijn we op zoek naar betrokken, enthousiaste en kritische ouders met bij voorkeur financiële en/of juridische kennis.

  Voor meer informatie over de GMR van Leerrijk, kun je deze website https://leerrijk.nl/overleerrijk/organisatie/medezeggenschap/ raadplegen.

Reageer

Ouders die zich in bovenstaande herkennen en graag actief mee willen denken over het beleid van de stichting roepen wij op om te reageren. Na je aanmelding vindt een oriënterend kennismakingsgesprek plaats. Dit wordt gepland in december voor de kerstvakantie.

Aanmelden of vragen?

Wil je je aanmelden of heb je vragen dan kun je contact opnemen met Lorraine Roomer, GMR-lid oudergeleding.
Lorraine is bereikbaar via e-mail: lorraineroomer@leerrijk.nl.

Je aanmelding ontvangen we graag uiterlijk 30 november, voorzien van een korte persoonlijke introductie en je motivatie voor deelname in de GMR. Dit kan via bovenvermeld e-mailadres. Uiteraard ontvang je daarvan een bevestiging. Hierna nemen we contact met je op voor een kennismakingsgesprek.

Zijn er meerdere aanmeldingen, dan volgt er een verkiezing. De nieuwe GMR-leden worden dan door de oudergeleding van de medezeggenschapsraden van Stichting Leerrijk gekozen op basis van de door jou verstrekte informatie bij aanmelding.
We hopen je snel te mogen verwelkomen in de GMR!