Geschiedenis

Leerrijk! bestaat als stichting sinds 1 januari 2005. De stichting is ontstaan uit een besturenfusie waaraan de volgende stichtingen deelnamen:

  • Stichting voor Speciaal Onderwijs in Loon op Zand e.o.,
  • Vaart en Duin, stichting voor katholiek primair onderwijs,
  • Stichting Katholiek Basis- en Speciaal Onderwijs Waalwijk.

Zowel Vaart en Duin als de Stichting Katholiek Basis- en Speciaal Onderwijs Waalwijk waren op hun beurt ook al schoolbesturen die in 2001 respectievelijk 1995 uit een fusie van meerdere besturen ontstaan zijn.

Leerrijk! bestaat uit 16 scholen voor basisonderwijs en 1 speciale school voor basisonderwijs.

De scholen staan in de plaatsen Loon op Zand, Kaatsheuvel, Sprang-Capelle, Waspik en Waalwijk.

De belangrijkste argumenten om tot de vorming van Leerrijk! over te gaan waren:

  • risicospreiding door schaalvergroting, met name vanwege de aangekondigde komst van de lumpsum-bekostiging;
  • zowel Vaart en Duin als de Stichting Katholiek Basis- en Speciaal Onderwijs Waalwijk hadden een "bestuur op afstand". Taken en bevoegdheden werden aan de algemeen directeur gemandateerd. In beide stichtingen ontstond daardoor een kwetsbare situatie. Door samenvoeging is de functie nu "dubbel bezet" en werd specialisatie mogelijk.

In 2010 is overgegaan tot het Raad van Toezichtmodel, waarbij de algemene directie werd benoemd tot College van Bestuur.