Taallokaal Waalwijk

Taallokaal Waalwijk is tot stand gekomen uit een samenwerking tussen Waalwijk Taalrijk (gemeente Waalwijk), SBO Het Zilverlicht (stichting Leerrijk!), cluster 2 school Auris Florant en Kentalis vroegbehandeling. Tijdens die samenwerking werd duidelijk dat er voor Waalwijk, als taalarm gebied, een meer passend aanbod op taalgebied mogelijk zou moeten zijn. 

Veel leerlingen hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan Taalimpuls. Wanneer blijkt dat leerlingen onvoldoende vooruit gaan nadat ze Taalimpuls gevolgd hebben of bijvoorbeeld een arrangement cluster 2 hebben toegewezen gekregen, kunnen ze deelnemen aan het Taallokaal.

Het is de bedoeling om hetgeen wat in het Taallokaal wordt aangeboden, in de klas neer te zetten zodat alle leerlingen hier profijt van gaan krijgen. Daarmee is er dus een transfer van het Taallokaal naar de eigen school.

Op de Facebooksite kunt u ons volgen: https://www.facebook.com/taallokaalwaalwijk/

Alle scholen binnen Leerrijk! hebben informatie ontvangen over het Taallokaal: het Taallokaal is samengesteld met leerlingen die een cluster 2-arrangement hebben. Daarnaast zijn er leerlingen geselecteerd die ook gebaat zijn bij zeer intensief onderwijs op taalgebied. Het betreft alleen kleuters.

Intern begeleiders ontvangen een mail met daarin informatie over de aanmeldprocedure.

Het Taallokaal vindt in principe het gehele schooljaar plaats op maandag- en donderdagochtend van 09.00 uur tot 11.30 uur op SBO Het Zilverlicht in Waalwijk.

Het Taallokaal wordt verzorgd door leerkracht Mayke van Hees (Auris) en logopedist Maxime Klijn (SBO Het Zilverlicht). 

Heeft u vragen over het dagelijkse aanbod van het Taallokaal (alleen wanneer uw leerling deelneemt aan het Taallokaal), dan kunt u contact opnemen met Mayke en/of Maxime, respectievelijk m.vanhees@auris.nl / maximeklijn@sbozilverlicht.nl .

Heeft u algemene vragen over het Taallokaal, dan kunt u contact opnemen met directie van SBO Het Zilverlicht (info@sbozilverlicht.nl).