Kernwaarden en missie Leerrijk!

Leerrijk! verzorgt binnen de gemeenten Loon op Zand en Waalwijk onderwijs aan kinderen in de basisschoolleeftijd. Het streven is er op gericht om op voor eenieder bereikbare locaties vertegenwoordigd te zijn. Op dit moment wordt op vijftien basisscholen en een speciale school voor basisonderwijs onderwijs gerealiseerd. Hierbij wordt nauw samengewerkt met ouders / verzorgers.
Ons motto: Leer Rijk!

Kernwaarden 

 • Samenwerking
  “Wij leren van en met elkaar”
 • Kwaliteit
  “Wij dagen kinderen en volwassenen uit om talenten en competenties veelzijdig te ontwikkelen”
 • Autonomie
  “Wij stimuleren passende zelfstandigheid en het nemen en dragen van verantwoordelijkheid”
 • Respect
  “Wij gaan respectvol om met de ander en de wereld”
 • Creativiteit
 • “Wij moedigen innovatieve denk- en handelwijzen aan”

 

Missie 

Wij bieden een veilige, toekomstgerichte en uitdagende leeromgeving waar kinderen en volwassenen vanuit hun uniciteit talenten en competenties ontwikkelen.

Wij zijn een permanent ontwikkelende en lerende organisatie waar van elkaar en ook van de wereld wordt geleerd.

Op basis van onze identiteit leveren we een actieve bijdrage aan het realiseren van een leefbare en duurzame wereld. Respect voor elkaar en de omgeving is daarbij vanzelfsprekend.