Wie zijn wij?

De GMR van Leerrijk! is een kritisch, pro-actief en goed geïnformeerd orgaan, dat door een transparante communicatie de belangen behartigt van personeel, kinderen en ouders. De GMR is mede verantwoordelijk voor het scheppen van voorwaarden voor goed onderwijs binnen Leerrijk!

Een transparante communicatie houdt voor ons in, dat we zowel binnen de GMR als met de achterban zoals ouders (en kinderen), personeel, directies van scholen, MR, Raad van Toezicht en College van Bestuur intensief contact onderhouden, zodat we tot een optimale besluitvorming kunnen komen. De wijze van communiceren met alle partijen is vastgelegd in een communicatieplan.

 

Contact

GMR@leerrijk.nl

 

Samenstelling

Het dagelijks bestuur (DB)

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door:
Voorzitter
Vice-voorzitter
Secretaris

De GMR van Leerrijk! bestaat in totaal uit 10 leden plus een ambtelijk secretaris ter ondersteuning:
5 personeelsleden
5 ouders

 

Leden per 01-09-2022

Naam: School:
Erik Grigorjan Ouder: Bs Besoyen
Lorraine Roomer Ouder: Bs Meerdijk
Armand Schuffelers Ouder: Bs Meerdijk
Eric Michgelsen Ouder: BS De Kinderboom
Tom Klerks Ouder: Pater van der Geld
Mieke Pijnenburg Personeel: Bovenschools
Sylvana Coumans Personeel: Bovenschools
Susanne Leijtens Personeel: Bs Besoyen
Annemarie Bruurmijn Personeel: Bovenschools
Elma de Bont Personeel: SBO Het Zilverlicht
Nicole Mangels  Ambtelijk secretaris