Wie zijn wij?

De GMR van Leerrijk! is een kritisch, pro-actief en goed geïnformeerd orgaan, dat door een transparante communicatie de belangen behartigt van personeel, kinderen en ouders. De GMR is mede verantwoordelijk voor het scheppen van voorwaarden voor goed onderwijs binnen Leerrijk!

Een transparante communicatie houdt voor ons in, dat we zowel binnen de GMR als met de achterban zoals ouders (en kinderen), personeel, directies van scholen, MR, Raad van Toezicht en College van Bestuur intensief contact onderhouden, zodat we tot een optimale besluitvorming kunnen komen. De wijze van communiceren met alle partijen is vastgelegd in een communicatieplan.

 

Contact

GMR@leerrijk.nl

 

Samenstelling

Het dagelijks bestuur (DB)

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door:
Voorzitter
Vice-voorzitter
Secretaris

De GMR van Leerrijk! bestaat in totaal uit 12 leden plus een ambtelijk secretaris ter ondersteuning:
6 personeelsleden
6 ouders

 

Leden per 01-08-2017

Naam: School:
Erik Grigorjan Ouder: Bs Besoyen
Sander Lensselink Ouder: Bs Baardwijk
George Kempff Ouder: Bs Meerdijk
Stephan Pals Ouder: Bs De Kinderboom
Armand Schuffelers Ouder: Bs Meerdijk
Eric Migchelsen Ouder: BS De Kinderboom
Mieke Pijnenburg Personeel: Bovenschools
Ingrid Kasper Personeel: Bs Baardwijk
Chris van der Wal Personeel: Bovenschools
Ineke van Riemsdijk Personeel: Bs Baardwijk
Annemarie Bruurmijn Personeel: Bovenschools Deskundige
Nicole Mangels Ambtelijk secretaris
Vacature personeelslid