Directeurenoverleg

Binnen Leerrijk! neemt het directeurenoverleg een belangrijke plaats in. Het directeurenoverleg (d.o.) heeft een autonome plaats in de organisatie en wordt voorgezeten door een van de directeuren. Het d.o. heeft een adviserende stem bij het ontwikkelen en vaststellen van beleid. Daarnaast fungeert het overleg als een ontmoetingsplaats voor directeuren waar collegiale consultatie en intervisie plaatsvindt. Voor het bestuur is het directeurenoverleg een belangrijk middel om voeling te houden met de praktijk van alledag in de scholen.

vergadering