't beste voor ieder kind!

Afscheid GMR-leden

Tijdens een informele bijeenkomst hebben enkele leden van de GMR afscheid genomen van Leerrijk. Wij danken: Eric, Anne-Marie, Erik, Armand voor hun inzet.

Eric, Annemarie, Erik en Armand op foto.