't beste voor ieder kind!

Aanpak verkeersveiligheid gemeente Loon op Zand

Op basis van verschillende signalen vanuit de basisscholen en de kinderraad heeft de gemeente Loon op Zand een plan van aanpak bedacht voor het onder de aandacht brengen van het thema ‘verkeersveiligheid’ rondom de scholen. Eén van de onderdelen van deze aanpak is het door de kinderraad opstellen en versturen van een brief aan de ouders en/of verzorgers. Deze brief is tijdens de welkomstbijeenkomst in september 2023 in samenwerking met de kinderraad en de gemeente opgesteld, waarna de kinderraad op 15 november 2023 inhoudelijk akkoord heeft gegeven op de brief.

Leerrijk vindt verkeersveiligheid rondom scholen een erg belangrijk onderwerp en ondersteunt deze aanpak dan ook. Via deze link heeft u inzage in de brief die mede is opgesteld door de kinderraad van de gemeente Loon op Zand.