't beste voor ieder kind!

Maak nieuwe herinneringen in 2024!

Geef de ander oprechte aandacht!

Ben nieuwsgierig in de waarheid van de ander!

Ieder is welkom en samen kunnen we het verschil maken!

We laten 2023 achter ons…..

Daar waar de wereld wederom werd opgeschrikt door oorlog en opschudding. Waar er verwarring was in de landelijke politiek met het gevolg de val van het kabinet. Waar we in de samenleving meer tegenover elkaar kwamen te staan. Dit leidt tot een vraag hoe we de verschillen zo vorm kunnen geven dat ze gaan bijdragen aan gezamenlijke vooruitgang. Hoe kunnen ‘wij en zij’ en ‘ik en jij’ verbonden worden, zo dat we naast elkaar staan?

Het was eveneens een jaar waar wij binnen onze stichting Leerrijk de missie hebben uitgedragen dat wij ‘élke dag opnieuw werken aan de groei van ieder kind!’ In ons koersplan 2023-2027 hebben wij hoge ambities aan onszelf gesteld. Daaraan werken we elk moment vanuit onze kernwaarden; aandacht, nieuwsgierig en samen. Wij durven te zeggen dat wij het ‘’t beste voor ieder kind’ willen. Daarmee kijken we bewust over de grenzen van onze eigen stichting heen.

En hier gaan we mee door in 2024…..

In die ogenschijnlijke onrustige tijden, zijn onze scholen veilige en liefdevolle plekken waar leerlingen elkaar ontmoeten en kunnen groeien. Vanuit de beloftes ‘goed onderwijs aan ieder kind staat centraal’ en ‘wij werken planmatig aan kwaliteit’, bouwen we verder aan de professionalisering van onze stichting. Wij bieden een omgeving aan met hoge verwachtingen, geven ruimte om te ontdekken waar je goed in bent en creëren een aanbod dat prikkelt, uitdaagt en nieuwsgierig maakt om het beste uit jezelf te halen. Dat doen we ook door samen de professionele dialoog te voeren en bewust te reflecteren op jouw en elkaars handelen. Zo maken we mooi onderwijs en leren we van en met elkaar.

Maak nieuwe herinneringen in 2024!