't beste voor ieder kind!

Onderzoek naar samenwerking Bravoo | Leerrijk

Op 13 oktober hebben Stichting Bravoo en Stichting Leerrijk de intentieverklaring getekend waarin zij verdergaande samenwerking onderzoeken.  

Waarom het belangrijk is om verdergaande samenwerking te onderzoeken? 

We staan er als Bravoo en Leerrijk beiden goed voor. Het fundament van beide stichtingen kent een stevige basis. De basis op orde geldt zowel op bestuurlijk niveau als ook voor de 28 scholen van beide stichtingen. Door een verdergaande samenwerking willen we als organisaties staan voor kwalitatief goed onderwijs en dit voor de langere termijn optimaal en duurzaam borgen voor de kinderen in onze regio. Op verschillende terreinen werken we al intensief samen. We willen nu onderzoeken wat we nog meer samen beter kunnen vanuit onze gezamenlijke maatschappelijke opdracht.  

Wat willen wij bereiken door verdergaande samenwerking? 

  • Thema’s en onderwerpen worden steeds complexer, er wordt meer van ons gevraagd en wij willen slagkracht hebben om op bestuurlijk niveau kwaliteit en continuïteit te bieden. 
  • De keuzemogelijkheden voor ouders/leerlingen in de regio ook voor de lange termijn behouden. 
  • Het optimaliseren van onze bedrijfsvoering zo dat deze op kwalitatieve en effectieve wijze ondersteuning kan bieden aan onze scholen.  
  • Een afname van administratieve belasting, zodat de focus van de organisatie nog meer op onderwijsverbetering en kwaliteitsontwikkeling kan worden gericht. 
  • Het zijn en blijven van een aantrekkelijke werkgever. 

We kijken uit naar onze verdere samenwerking!